Duurzaamheid

Ons engagement

Voor onze tapijten streven we naar een maximale comfortfactor. Eén aspect van die missie bestaat erin om vloerbekledingen te ontwikkelen die ruimtes omtoveren tot een plek waar het aangenaam wonen en werken is. Een ander comfortelement is dat we onze partners inspiratie, innovaties en oplossingen op maat bieden en zorgen voor een betrouwbare bevoorrading van onze producten en marketingstalen.

Met die ambities in het achterhoofd analyseren we zorgvuldig de maatschappelijke, ecologische en economische impact van al onze zakelijke beslissingen en activiteiten. Bij ITC geloven we dat die duurzaamheidsfocus de enige manier voorwaarts is.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties bieden een gemeenschappelijke blauwdruk voor vrede en welvaart – nu en in de toekomst. Onze ambitie bij ITC om op positieve manier zaken te doen op voor de mens en de planeet, focust hoofdzakelijk op vier van deze SDG’s.

Schoon water en sanitair (SDG 6)

We zuiveren al ons afvalwater en gaan actief op zoek naar nieuwe manieren om de kwaliteit ervan te verbeteren. We hebben grote investeringen gedaan in meerdere waterzuiveringsinstallaties voor onze Belgische vestigingen. Ons bedrijf heeft ook een duidelijke ambitie om het waterverbruik tegen 2030 te verminderen met 30% en we blijven regenwater opvangen dat in geval van droogte gebruikt kan worden door naburige landbouwbedrijven.

Waardig werk en economische groei (SDG 8)
Veiligheid is voor ITC een topprioriteit die tot uiting komt in het strategische project ‘One ITC for Safety’. We hebben een internationaal personeelsbestand en maken geen onderscheid tussen onze werknemers. Naast investeringen in veilige werkomstandigheden voor iedereen hanteren we ook correcte en eerlijke arbeidsovereenkomsten.

Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
ITC wil al zijn productieafval tegen 2030 recycleren door innovatieve manieren te vinden om het te verminderen, te recycleren en te hergebruiken. Afval van modulyss-tapijttegels dat tijdens het snijproces ontstaat, wordt verwerkt in de secundaire backings van producten en we recycleren polypropyleen restgaren tot regranulaat. Andere initiatieven volgen nog. We publiceren al enkele jarenlang een duurzaamheidsverslag en streven naar volledige naleving van de GRI-normen.

People

Bij ITC gaan we tot het uiterste om zorg te dragen voor onze mensen, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. We volgen alle overheidsvoorschriften en ethische bedrijfsrichtlijnen strikt op en zijn gemotiveerder dan ooit om de veiligheid, de diversiteit en het welzijn op elk bedrijfsniveau binnen de groep te optimaliseren.

Veiligheid, welzijn en betrokkenheid

Daarbij investeren we sterk in stresspreventie en arbeidsmotivatie. We bieden uitdagende projecten, ontwikkelingskansen en uitgebreide ondersteuning. Sinds de oprichting van ons bedrijf hanteren we de VisionZero-filosofie, waarbij we de drie dimensies veiligheid, gezondheid en welzijn in al onze werkzaamheden integreren.

Onze CEO en het managementcomité introduceerden in 2020 een nieuwe visie op welzijn en preventie, die helemaal aansluit bij onze waarden en ons geloof in de betrokkenheid van de werknemers. Die visie streeft naar nul ongevallen bij ons eigen personeel en onze stakeholders. Dat is ook van toepassing op de consument, waarbij we de veiligheid van onze producten garanderen via erkende certificeringen en keurmerken zoals de CE-markering, Green Label Plus, het GUT-label, Cradle to Cradle, VOC-labels enz.

Planet

ITC is zich ervan bewust dat de impact van de klimaatverandering voelbaar kan zijn in veel van onze bedrijfsactiviteiten. Om die risico’s te beperken en te voorkomen onderzoeken we actief het gebruik van meer duurzame materialen, een verbeterde productie en transport, hernieuwbare energiebronnen en innovatieve methoden voor recyclage, afvalbeheer en afvalterugwinning. Op die manier willen we de circulariteit ondersteunen en de gevolgen van de klimaatverandering aanpakken.

Prosperity

De manier waarop we sterke resultaten bereiken, is even belangrijk als de resultaten zelf. Daarom hanteert ITC ethische bedrijfspraktijken en stelt het integriteit centraal via een aantal beleidsregels voor juridische, HR-, financiële, IT-, HSE- en inkoopactiviteiten. Die beleidsregels voldoen aan de strengste voorschriften en aanbevelingen en geven onze werknemers de vrijheid en informatie om te handelen in overeenstemming met de hoogste ethische normen.

Ons beleid, onze opleidingen en onze bewustmakingsactiviteiten staan centraal vanaf het introductieprogramma voor nieuwe werknemers. Ze zijn gebaseerd op onze nieuwe gedragscode, die opgesteld werd in 2020. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer ethisch, wettig en bewust gedrag in het kader van cyberbeveiliging en gegevensbescherming, antitrust en maatregelen ter bestrijding van fraude, corruptie en omkoping.